FUE Technique (Follicular Unit Trans.)

In the FUE method, the healthy hair roots are removed one by one by a plastic surgeon, as a straight line on the back of the head between the two ears. The nurses then sort the grafts into groups of 1, 2 and/or 3.

The volume (hair thickness) per cm2 is determined and calculated in order to determine what the best step is for the patient and how many grafts, for example, give the best result. The length and width of the line of the donor area is determined in order to extract the optimal number of grafts.

The FUE method also uses high-quality technological progress, despite the fact that the FUE method is preferred worldwide

  Bij de FUE-methode worden de gezonde haarwortels een voor een verwijderd door een plastisch chirurg, als een rechte lijn op het achterhoofd tussen de twee oren. De verpleegsters sorteren de grafts vervolgens in groepjes van 1, 2 en/of 3.  De volume (haardikte) per cm2 wordt vastgesteld en berekend, om te kunnen bepalen wat de beste stap is voor de patiënt en hoeveel grafts bijv. het beste resultaat geeft. De lengte en breedte van de lijn van het donorgebied wordt bepaald om de optimale aantal grafts te kunnen extracteren.  De FUE-methode maakt ook gebruik van hoogwaardige technologische vooruitgang, desondanks wordt er wereldwijd toch liever gekozen voor de FUE-methode

Get in touch with a hair technician directly

Duration: 2 minutes. nothing but
Hair Transplant Calculation
HairtimeIstanbul Whatsapp Online