FUE Tekniği (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu), Dünya’da ve Türkiye’de uygulanan son saç ekimi tekniği olan Folliculer Unite Ekstraksiyonu yani FUE yöntemi, donör alandaki sağlıklı saç köklerinin micromotor yardımı ile tek tek alınması ve seyrelmiş ya da tamamen dökülmüş olan bölgeye transferinin sağlanması işlemidir.

HairTimeİstanbul Saç Ekim Merkezimizin en dikkat ettiği noktalardan biri ise bu işlem yapılırken en doğal sonuçların elde edilmesinin sağlanmasıdır.Bu yöntemde donör alanda neşter kullanılmamakta,dikiş atılmamakta olup herhangi bir iz kalmamaktadır. Merkezimizde tek seansta 7000 Graft yani 21.000 saç teline kadar ekim yapılabilmektedir.Fakat önemli olan graft sayısının yüksekliği değil ,o hastanın ihtiyacı olan graft sayısı ,saç kalınlığına ve donör alanının yeterliğine bağlı bir ekim yapılmasıdır.Zira bazı durumlarda ekilen 3500-4000 graft ,dolaşım ile ilgili sıkıntı yaşandığında 6000 graft ekilmiş bir hastadan çok daha iyi sonuç verebilmektedir. HAIRTIMEISTANBUL, doğru hastaya doğru işlem ve doğal sonuç anlayışı ile çalışmaktadır.

Fue ile Saç Ekiminde üç anahtar nokta vardır. İşlemin köklere zarar vermeden yapılması, sonucun doğal olması ve mutlaka hastane ortamında ve tecrübeli bir uzman tarafından sağlıklı koşullarda yapılması gerekmektedir. Çünkü Saç Ekimi sonuçları kalıcıdır.